Autorizatie pentru Proiectare sistemelor si Instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor