Instalații sanitare

.

Instalații sanitare (hidraulică, listă de materiale, ofertare):
 
  • apă rece de consum
  • apă caldă menajeră
  • canalizare menajeră
  • canalizare pluvială: clasice, cu sifonare
  • stații pompare