Proiecte europene
    S.C. LASIUS S.R.L.
Data: 05.11.2012, localitatea: CAREI
 
 
Comunicat de presă
 

TITLUL: „Dezvoltarea societăţii Lasius SRL prin achiziţionarea de echipamente specifice domeniului lucrărilor de instalaţii în construcţii” 1. Număr referinţă: 23619
 2. Data publicării anunţului: 05.11.2012
 3. Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.3. “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”
 4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

     SC Lasius SRL, cu sediul în Municipiul Carei, Str. Agoston, nr.26, jud. Satu Mare derulează, începând cu data de 18.05.2012 proiectul „Dezvoltarea societăţii Lasius SRL prin achiziţionarea de echipamente specifice domeniului lucrărilor de instalaţii în construcţii”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.
     Valoarea totală a proiectului este de 144.028,42 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 112.323,54 lei. 


     Proiectul se implementează în Carei, Str. Agoston, nr.26, jud. Satu Mare.

 • Rezultatele proiectului: 3 locuri de muncă nou create, 19 utilaje noi achiziţionate.

     Contact: FULOP GAVRIL, Administrator tel.: 0744 55 84 54, fax: 0361 41 78 85, e-mail: lasius@clicknet.ro 


„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
 

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii privind fondurile disponibile prin Programul Operaţional Regional în Regiunea Nord-Vest, vizitaţi 
www.nord-vest.ro
    S.C. LASIUS S.R.L.
Data: 17.06.2012, localitatea: CAREI
 
 
Comunicat de presă
 

TITLUL: „Dezvoltarea societăţii Lasius SRL prin achiziţionarea de echipamente specifice domeniului lucrărilor de instalaţii în construcţii” 1. Număr referinţă: 23619
 2. Data publicării anunţului: 17.06.2012
 3. Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.3. “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”
 4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

     SC Lasius SRL, cu sediul în Municipiul Carei, Str. Agoston, nr.26, jud. Satu Mare derulează, începând cu data de 18.05.2012 proiectul „Dezvoltarea societăţii Lasius SRL prin achiziţionarea de echipamente specifice domeniului lucrărilor de instalaţii în construcţii”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.
     Valoarea totală a proiectului este de 144.028,42 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 112.323,54 lei. 


     Proiectul se implementează în Carei, Str. Agoston, nr.26, jud. Satu Mare. Durata de implementare a proiectului este de 6 luni, începând cu data de 18.05.2012.
     Obiectivele proiectului sunt:

 • Îmbunătăţirea serviciilor oferite prin dezvoltarea activităţii de instalaţii în construcţii prin achiziţionarea de echipamente performante
 • Intensificarea cotei de piaţă a societăţii în raport cu concurenţa din zonă
 • Crearea de noi locuri de muncă ceea ce determină dezvoltarea capitalului uman în cadrul firmei
 • Crearea unui sistem de dezvoltare durabilă a economiei pentru societatea analizată

     Contact: FULOP GAVRIL, Administrator tel.: 0744 55 84 54, fax: 0361 41 78 85, e-mail: lasius@clicknet.ro 


„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

 

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii privind fondurile disponibile prin Programul Operaţional Regional în Regiunea Nord-Vest, vizitaţi 
www.nord-vest.ro