Verificări în climatizare și verificări frigorifice

.

Verificări în climatizare/frigorifice:

  • măsurători temperatură, umiditate, CO2, CO, viteză aer
  • măsurare temperatură suprafețe de la distanță (infrarosu)
  • detectări gaze naturale
  • detectări scurgeri freon
  • măsurători pe partea de freon